WAT

Deze fietssimulator heeft als doel om bestuurders te sensibiliseren over de risico’s tijdens het fietsen. Zo leren we fietsers op een correcte manier anticiperen op potentiële risico’s. We duiden automobilisten op de gevaren in de interactie met kwetsbare weggebruikers en geven concrete tips.

WAAROM

De opkomst van de elektrische fiets en de talrijke files zorgen voor meer fietsers in het woon-werkverkeer en bij andere professionele verplaatsingen. Deze positieve trend gaat helaas ook gepaard met een stijgend aantal fietsongevallen. Hoog tijd dus om de fietser en de automobilist te sensibiliseren en zo ongevallen te voorkomen.

RESULTAAT

Zowel fietsers als automobilisten worden gesensibiliseerd rond de gevaren en krijgen bovendien concrete tips om risico’s te beperken en zo ongevallen te vermijden.

TIMING

Deze animatie is gedurende de ganse dag onafgebroken beschikbaar.