WAT

Uw bedrijf staat voor een nieuwe uitdaging, op 25 mei 2018 treedt immers de nieuwe Europese Privacywetgeving in werking, kortweg GDPR (General Data Protection Regulation). ‘Accountability’ wordt het sleutelwoord en organisaties zullen zo transparant mogelijk moeten zijn over de verwerking en bewaring van persoonsgegevens.

Organisaties dienen voortaan rekening te houden met:

  • zwaardere compliance- en bewijsverplichtingen;
  • nieuwe rechten voor en informatieverplichtingen aan betrokkenen;
  • verplichte waarschuwingsmechanismen bij datalekken;
  • een ‘Data Protection Officer’ voor bepaalde verwerkingen;
  • een boetemechanisme voor overtredingen.

Zowel op technisch als organisatorisch vlak wordt u verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en het respecteren van de individuele rechten. (‘privacy by design’).

Vias institute wil uw organisatie begeleiden bij de uitvoering van deze nieuwe privacywetgeving. We sensibiliseren alle werknemers om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun gedrag aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Zo streven we naar een blijvende gedragsverandering zodat uw organisatie GDPR-compliant wordt en blijft.

WAAROM

Deze nieuwe Europese privacywetgeving brengt ingrijpende veranderingen teweeg voor elke business. Om ‘GDPR-compliant’ te zijn en te blijven zal het niet volstaan om enkele technische en juridische zaken aan te passen. Iedere werknemer moet zich bewust zijn van zijn/haar rol en verantwoordelijkheid in dit verhaal.

TIMING

10:40 - 11:30