WAT

Deelnemers bewust maken van brandrisico’s en hen leren omgaan met kleine blusmiddelen. Verschillende blusmiddelen komen aan bod.

WAAROM

Vorig jaar zorgden in België bijna 10 000 branden voor talrijke doden, materiële schadegevallen en brandwonden. Ongeveer 80% van de doden door brand, waren het gevolg van woningbranden.

RESULTAAT

  • Je leert hoe correct te blussen
  • Je leert welke blusmiddel de gepaste is
  • Je overwint je angst om te blussen

TIMING

9:30 - 10:20

10:40 - 11:30

11:40 - 12:30

14:30 - 15:20

15:40 - 16:30