WAT

Tijdens deze sessie wordt u bewust gemaakt van het belang van beveiliging binnen een (niet-) professionele context. U leert het security beleid te optimaliseren door veiligheidsrisico’s te herkennen, erop te anticiperen en er correct op te reageren.

WAAROM

We moeten bewuster worden van de verschillende risico’s die dagelijks plaats kunnen vinden. Preventiemaatregelen nemen zijn dus van groot belang om jezelf te beschermen tegen verschillende factoren zoals diefstal, spionage, …

RESULTAAT

  • Je leert hoe u bewuster kan omgaan met beveiliging
  • Je leert hoe te anticiperen op bepaalde risico’s
  • Je leert hoe te reageren bij bepaalde risico’s.

TIMING

9:30 - 10:20

11:40 - 12:30

15:40 - 16:30