WAT

"Vias Angels" is een interactieve animatie rond de 4 grote killers in het verkeer: snelheid, afleiding, het niet dragen van de veiligheidsgordel en rijden onder invloed. Deze animatie wordt verzorgd door 2 professionele acteurs en is interactief, ludiek, boeiend en interpellerend.

WAAROM

Menselijk gedrag ligt aan de basis van zowat 94% van alle ongevallen. Het is dus cruciaal om uw personeel te sensibiliseren rond deze killers om hun veiligheid te verhogen en uw kosten te verminderen. Deze thema’s op een originele manier bespreekbaar maken draagt bij tot effectieve gedragsverandering.

RESULTAAT

We brengen mensen in fictieve situaties zodat ze nadenken over hun rijgedrag. Het feit dat iedereen actief meedoet zorgt ervoor dat iedereen gefocust is en toch verloopt alles in een gemoedelijke sfeer. De verschillende situaties laten je werknemers toe om de risico’s in het verkeer beter in te schatten, hierop te anticiperen en zich zo beter te gedragen op de weg. De groep vertrekt met een goed gevoel en stof tot nadenken.

TIMING

9:30 - 9:50

10:00 - 10:20

10:40 - 11:00

De interactieve animatie duurt ongeveer 20 minuten. We beperken de groep tot maximum 10 mensen, zo kunnen we het impactvol en interactief houden.