WAT

De deelnemers leren aan de hand van deze animatie met een VR-bril hoe een brandblusser correct te gebruiken en hoe een brand te blussen.

WAAROM

Vorig jaar zorgden in België bijna 10 000 branden voor talrijke doden, materiële schadegevallen en
brandwonden. Ongeveer 80% van de doden door brand, waren het gevolg van woningbranden.

RESULTAAT

  • Efficiënte brandtraining op een ecologische manier;
  • Je leert hoe correct te blussen;
  • Je leert blusmiddelen correct te gebruiken.

TIMING

Deze animatie is gedurende de ganse dag onafgebroken beschikbaar.